PTAKI W POLSCE I NA ŚWIECIEPrzy otwarciu strony internautów przywitał mój kanarek, moja wizytówka dźwiękowa..

Ptaki niewróblowe1 - blaszkodziobe, brodzące, siewkowe, nury, kukułkowe...
Ptaki niewróblowe2 - sokołowe (Falconiformes), żurawiowe, sowy, gołębiowe, dzięciołowe
alfabetyczny spis ptaków - oprócz nazw polskich zawiera nazwy łacińskie i angielskie


Spotkania z ptakami - Ptaki, z którymi zetknęłam się w podwarszawskich Laskach i w Sobieszewie koło Gdańska.
kontakt

Moje własne nagrania ptaków
niezwykłe ptaki - ptaki na świecie charakteryzujące się niezwykłym śpiewem, wyglądem, ciekawą biologią lub osobliwym zachowaniem
Osobliwości ptasiego śpiewu - Niezwykłe sposoby śpiewania, używanie piór i dziobów jako instrumentów, zadziwiające głosy, proste piosenki i skomplikowane pieśni, muzykalność ptaków
Wokalizacje bogatek - bogactwo prostych schematów - Piosenki bogatek, choć bardzo proste, charakteryzują się dużą różnorodnością; wszystkie prezentowane przykłady śpiewu pochodzą z moich własnych nagrań.
Techniki wokalne w rodzaju Phylloscopus - próba analizy śpiewu świstunek, które do polski przylatują na lęgi i tych, które jedynie zalatują do naszego kraju.
Dobry zwyczaj, zapożyczaj - o naśladownictwach w śpiewie ptaków.
O czym śpiewają ptaki? - zagadnienia dotyczące śpiewu ptaków.
Traktat o ziębie - choć prosty, to interesujący śpiew, który jest wart poznania; przykłady pochodzą z moich własnych nagrań.


Zapraszam do odwiedzenia strony poświęconej przede wszystkim ptakom występującym w Polsce. Zainteresowani ptakami na świecie być może też znajdą coś ciekawego.

Ostatnia aktualizacja strony: 13 lipca 2018 r.

Szukaj ptaka

W pole edycji można wpisać jedną z trzech nazw: polską, łacińską lub angielską.

Na stronie zgromadzone są ptaki uszeregowane według rodzin i podrodzin. Do każdego gatunku ptaka dołączone są informacje oraz ilustracja dźwiękowa jego nawoływania i śpiewu.


Systematyka ptaków wróblowych

królestwo - zwierzęta - Animalia
typ - strunowce - Chordata
podtyp - kręgowce - Vertebrata
gromada - ptaki - Aves
rząd - wróblowe - Passeriformes

Wróblowe - najliczniejszy rząd, obejmujący ponad połowę wszystkich żyjących obecnie na świecie gatunków ptaków. W obrębie tego rzędu wyróżnia się 4 podrzędy i ok. 70 rodzin (ok. 5100 gatunków). Wróblowe wykazują wielkie zróżnicowanie pod względem wielkości i wagi ciała - od 4 do 1500 g. Cechą charakterystyczną są 4 palce umieszczone na jednym poziomie, 3 do przodu i 1 do tyłu. Budowa anatomiczna jest bardzo podobna u większości rodzin. Samce są zwykle jaskrawiej ubarwione od samic. Wiele gatunków wyróżnia się urozmaiconym śpiewem. Systematyka i stopień pokrewieństwa gatunków wciąż budzi spory wśród ornitologów.


PODRZĄD: ŚPIEWAJąCE - Passeres, Oscines

Wilgowate (Oriolidae)
krukowate (Corvidae)
dzierzbowate (Laniidae)
wireonowate (Vireonidae)
skowronkowate (Alaudidae)
jemiołuszkowate (Bombycillidae)
pluszczowate (Cinclidae)
pliszkowate (Motacillidae)
kowalikowate (Sittidae)
remizy (Remizidae)
pełzaczowate (Certhiidae)
strzyżykowate (Troglodytidae)
sikory (Paridae)
jaskółkowate (Hirundinidae)
mysikrólikowate (Regulidae)
płochaczowate
muchołówkowate (Muscicapidae)
szpakowate (Sturnidae)
ogoniatkowate (Paradoxornithidae)
wikłacze (Ploceidae)
pokrzewkowate (Sylviidae)
drozdowate (Turdidae)
ziarnojady (Fringillidae)