Wybierz datę:
Wybierz datę: 2011 6 1 Generowanie daty to wypisanie w pętli wybranych lat, wszystkich miesięcy i dni w elementach option. Dla aktualnych wartości wybieramy wstępnie pola za pomocą polecenia selected. Przy każdej zmianie daty następuje wywołanie funkcji sprawdz() z referencją do formularza, która czuwa aby data nie pochodziła z przeszłości. Funkcja jest prosta - tworzy ciąg składający się z aktualnej daty i z daty ustawionej w formularzu. Czy data istnieje sprawdza funkcja dataistnieje(), którą opisałem w osobnej poradzie (link na końcu). Potem dwa ciągi dat są porównane i jeżeli ustawiony jest mniejszy od obecnego lub data nie istnieje, to jest to data zabroniona (zwiększam zmienną blad ). W takim wypadku skrypt znowu ustawia datę dzisiejszą, aby użytkownik mógł dokonać ponownego wyboru.