Celem projektu, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest stworzenie serwisu internetowego poświęconego tematyce osób z niepełnosprawnością wzroku. „Tyfloserwis” będzie prezentowany na stronie internetowej www.trakt.org.pl. Każdego miesiąca w serwisie ukazywać się będą artykuły pisane przez specjalistów do następujących działów:

·       Prawno-społeczny

·       Edukacyjny

·       Rehabilitacyjny

·       Nowe Technologie

Przewidujemy, że serwis ukaże się już po wakacjach, o czym będziemy informować. Do tego czasu nowe artykuły prezentowane będą na dotychczasowej stronie fundacji w zakładce „Tyfloserwis 2015”.

Chcąc wyjść na przeciw Państwa potrzebom prosimy o zgłaszanie propozycji tematów i zagadnień, ważnych do poruszenia w obrębie przedstawionych wyżej działów. Na pomysły i sugestie czekamy pod adresem fundacja@trakt.org.pl.

Nowy serwis zawierać też będzie, wyselekcjonowane pod względem ważności i aktualności, treści zamieszczone dotychczasowym serwisie. Rozbudowany zostanie dział Tyflopedia, w którym przedstawimy sylwetki ponad 400 osób, szczególnie zasłużonych dla środowiska niewidomych i słabowidzących.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony i aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu jej zawartości merytorycznej.